Szkoły i nauczyciele

MicrosoftTeams-image

Szanowni Państwo, 

odpowiednia wiedza ekonomiczna jest jedną z ważniejszych potrzeb współczesnego świata. Choć podstawowe reguły ekonomii towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, to właśnie świat współczesny wymaga od każdego wcale nie minimalnej wiedzy w tym zakresie. 

Janusz Korczak wyznawał zasadę, że „dzieci jak najwcześniej powinny poznać wartość pieniędzy, dobre i złe strony ich posiadania”. Jego książka „Bankructwo małego Dżeka” stała się dla nas inspiracją do działań edukacyjnych, realizowanych poprzez program EduAktywni – przedsiębiorczość dla każdego – w ramach którego przygotowaliśmy projekt „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”. 

Projekt powstał we współpracy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości z Bankiem Pekao S.A., pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest odpowiedzią na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków, prowadzącego do niedostosowania do współczesnego rynku pracy, dokonywania nieprzemyślanych wyborów ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz konieczności podejmowania pracy poniżej swoich ambicji i kwalifikacji. Ideą projektu jest stały proces przekazywania dzieciom i  młodzieży praktycznej wiedzy, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie oraz umożliwienie osiągnięcia następujących celów edukacyjnych: 

 • wzmocnienie kompetencji nauczycieli w obszarze edukacji przedsiębiorczości,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów,
 • dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości,
 • budowanie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do bycia cenionym pracownikiem,
 • zachęcanie uczniów do zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,
 • aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego kraju.

Nauczyciele, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie zostaną wsparci merytorycznie w obszarze edukacji przedsiębiorczości – w najbliższych miesiącach odbędą się cykle szkoleń przygotowujących do samodzielnego prowadzenia lekcji z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych opracowanych przez zespół ekspertów takich jak m.in.:  

 • książka, 
 • komiks, 
 • kolorowanka, 
 • scenariusze lekcji, 
 • słuchowisko. 

Projekt – wraz z niniejszą stroną – skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Nie osiągniemy jednak tego bez współpracy z Państwem – Nauczycielami z polskich szkół!  

Janusz Korczak powiedział kiedyś, że „dzieciom pieniądze są potrzebne tak samo jak dorosłym, tylko na inne rzeczy.” Zgłoś swoją szkołę/klasę do projektu i tym samym pozwól swoim uczniom wykorzystać idee i doświadczenia ekonomiczne Janusza Korczaka. 

Przewiń na górę