START

MicrosoftTeams-image

Program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości

Postawa przedsiębiorcza jest ważna nie tylko po to, żeby w przyszłości
prowadzić własny biznes. Ona po prostu przydaje się w życiu.

Organizator

Partner generalny

Webinar „Biznes i Zarządzanie – nowy przedmiot szkolny”

Na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem nowego przedmiotu do szkół ponadpodstawowych na webinar „Biznes i Zarządzanie – nowy przedmiot szkolny”.

Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2022 r. (wtorek), o godz. 15:00.

Na spotkanie wymagana jest rejestracja: www.webinarbiz.webankieta.pl  – do zgłoszonych osób, organizator – KPRM, wyśle link do webinaru.

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo:

  • Jakie są podstawowe założenia BiZ-u
  • Jak w praktyce będzie wyglądało wprowadzenie BiZ-u do szkół

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministra Edukacji i Nauki, zespół koordynujący wprowadzenie nowego przedmiotu, przedsiębiorcy oraz edukatorzy.

Zgodnie z zapowiedziami MEiN, nowy przedmiot zostanie wprowadzony 1 września 2023 r. do szkół ponadpodstawowych  i zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości.

1920x1080

Znamy już wyniki konkursu „Świat Młodego Przedsiębiorcy”!

Idee i inspiracje

Program edukacyjny oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka jest odpowiedzią
na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków.

Współpraca wielu instytucji, wskazanie roli edukacji, promocja szeroko rozumianego pojęcia „przedsiębiorczość”
oraz podkreślenie roli świadomego społeczeństwa w rozwoju gospodarczym Polski – to główne założenia naszego projektu.

NIEPODLEGŁA I PRZEDSIĘBIORCZA
WŁADYSŁAW GRABSKI I JANUSZ KORCZAK
– HISTORYCZNE INSPIRACJE DLA PRZYSZŁOŚCI

 

Naszym działaniom przyświeca idea przywrócenia w polskim społeczeństwie szerszego pojęcia edukacji przedsiębiorczości jako elementu budowania silnego gospodarczo kraju, tak jak to miało miejsce w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”.

Źródło: ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

 

Jedną z kluczowych postaci odbudowy potencjału gospodarczego Polski po odzyskaniu niepodległości był premier Władysław Grabski. Jego idee przyświecają nam również dziś. Realizując Program „EduAktywni – Przedsiębiorczość dla każdego” chcemy pokazywać, że idea przedsiębiorczości jest ponadczasowa.

Źródło: ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

O przedsiębiorczości

W czerwcu 2018 roku,
w ramach współpracy Banku Światowego z polską administracją rządową i Narodowym Bankiem Polskim, przyjęto strategię działań na lata 2019-2024.
Zawiera ona 6 podstawowych obszarów współpracy, wśród których jednym z elementów jest promowanie przedsiębiorczości.

Podstawą tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, obok budowania przyjaznego otoczenia prawnego i ekonomicznego, powinna być szeroka współpraca między sektorem prywatnym, publicznym
i pozarządowym, która pozwoli na stworzenie ogólnopolskiego, powszechnego programu edukacyjnego wspierającego wiedzę, umiejętności
i postawy przedsiębiorcze wśród młodych Polaków.

Docelowo podstawy przedsiębiorczości powinny umożliwiać młodym osobom przyswojenie przedsiębiorczości jako jednej z kluczowych kompetencji
i postawy w życiu społecznym.

Przedsiębiorczość - jedna z ośmiu kluczowych kompetencji
w europejskim systemie edukacji.

- z wystąpienia dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP, Koordynatora Zespołu Ekspertów MEN ds. podstawy programowej z przedsiębiorczości, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


O programie

Program edukacyjny oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka jest odpowiedzią
na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków,

prowadzącego do niedostosowania do współczesnego rynku pracy, dokonywania nieprzemyślanych wyborów ścieżki
edukacyjnej i zawodowej oraz konieczności podejmowania pracy poniżej swoich ambicji i kwalifikacji.

Cele i założenia Programu:

W ciągu najbliższych 5 lat
2 000 000
odbiorców

W roku akademickim 2022/2023 
100 000 uczestników

W roku akademickim 2023/2024 
500 000 uczestników

Najważniejsze formy i narzędzia realizacji Programu

Organizator

Partner generalny

O nas

Głównym filarem działalności Fundacji Warszawski Instytut Bankowości (WIB) są projekty szkoleniowe i edukacyjne.
Oprócz szkoleń i warsztatów dla pracowników sektora bankowego, realizuje szereg projektów
edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa dla pięciu grup:

Dzieci i młodzież szkolna

Studenci
Pracownicy sektora finansowego
Nauczyciele
Seniorzy

Instytut jest operatorem Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, w ramach którego prowadzone są lekcje edukacji finansowej, wykłady akademickie, konkursy wiedzy, realizowane filmy i gry edukacyjne oraz skrypty, raporty i poradniki.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi Programu lub podjęciem współpracy
zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty e-mail lub telefonu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
tel. 723 723 765, ppd@wib.org.pl

Przewiń na górę