Organizator

Patronat honorowy

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Idee i inspiracje

Program edukacyjny oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka, jest odpowiedzią
na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków,

Współpraca wielu instytucji, wskazanie roli edukacji, promocja szerokiego rozumienia pojęcia „przedsiębiorczość”
oraz podkreślenie roli świadomego społeczeństwa w rozwoju gospodarczym Polski - to główne cele naszego projektu.

Niepodległa i przedsiębiorcza. Władysław Grabski
i Janusz Korczak: historyczne inspiracje dla przyszłości

Janusz Korczak
Źródło: ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Autor:

Naszym działaniom przyświeca idea przywrócenia w polskim społeczeństwie szerszego pojęcia edukacji przedsiębiorczości jako elementu budowania silnego gospodarczo kraju, tak jak to miało miejsce w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”

Władysław Grabski
Źródło: ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Autor:

Jedną z kluczowych postaci odbudowy potencjału gospodarczego Polski po odzyskaniu niepodległości był Premier Władysław Grabski. Jego idee przyświecają nam również dziś. Realizując Program „EduAktywni – Przedsiębiorczość dla każdego” chcemy pokazywać, że idea przedsiębiorczości jest ponadczasowa.

O przedsiębiorczości

W czerwcu 2018 roku, w ramach współpracy Banku Światowego z polską administracją rządową i Narodowym Bankiem Polskim, przyjęto strategię działań na lata 2019-2024.
Zawiera ona 6 podstawowych obszarów współpracy, wśród których jednym z elementów jest promowanie przedsiębiorczości.

Podstawą tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, obok budowania przyjaznego otoczenia prawnego i ekonomicznego, powinna być szeroka współpraca między sektorem prywatnym, publicznym i pozarządowym, która pozwoli na stworzenie ogólnopolskiego, powszechnego programu edukacyjnego wspierającego wiedzę, umiejętności i postawy przedsiębiorcze wśród młodych Polaków.

Docelowo podstawy przedsiębiorczości powinny umożliwiać młodym osobom przyswojenie przedsiębiorczości jako jednej z kluczowych kompetencji i postawy w życiu społecznym.


Przedsiębiorczość - jedna z ośmiu kluczowych kompetencji
w europejskim systemie edukacji.


z wystąpienia dr. Tomasza Rachwała, Koordynatora Zespołu Ekspertów MEN ds. podstawy programowej z przedsiębiorczości,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

O programie

Program edukacyjny oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka, jest odpowiedzią
na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków,

prowadzącego do niedostosowania do współczesnego rynku pracy, dokonywania nieprzemyślanych wyborów ścieżki
edukacyjnej i zawodowej oraz konieczności podejmowania pracy poniżej swoich ambicji i kwalifikacji.

Program realizowany będzie m.in. poprzez projekty

#EduAktywni #EduAktywni #EduAktywni #EduAktywni #EduAktywni

Cele i założenia Programu:

 • Rozwój kluczowej kompetencji w europejskim systemie edukacji
 • Kształtowanie cech osobowych i postaw przedsiębiorczych
 • Dostarczanie wiedzy i umiejętności dot. przedsiębiorczości
 • Budowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym
 • Przygotowanie do bycia cenionym pracownikiem
 • Aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego
 • Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu
 • Wdrażanie do prowadzenia firm i własnej działalności

W ciągu najbliższych
5 lat pozyskać
3 000 000
odbiorców.

Rok szkolny/akademicki 2019/20

Ponad 500.000 uczestników

 • ok. 20.000 szkół,
 • 200 uczelni,
 • 300 Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Rok szkolny/akademicki 2020/21

Ponad 1.000.000 uczestników

 • ok. 20.000 szkół,
 • 200 uczelni,
 • 300 Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Najważniejsze formy i narzędzia realizacji Programu

Organizator

Patronat honorowy

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

O nas

Głównym filarem działalności Fundacji Warszawski Instytut Bankowości (WIB) są projekty szkoleniowe i edukacyjne.
Oprócz szkoleń i warsztatów dla pracowników sektora bankowego, realizuje szereg projektów
edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa dla czterech grup:

Instytut jest operatorem Programu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji", w ramach którego prowadzone są lekcje edukacji finansowej, wykłady akademickie, konkursy wiedzy, realizowane filmy i gry edukacyjne oraz skrypty, raporty i poradniki.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi Programu lub podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu
za pomocą poczty e-mail lub telefonu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.